Sõprussidemed ja rahvusvaheline koostöö

19.03.14

Padise vallal on ametlikud sõprussidemed 1994.aastast Soome Vabariigi Raisio linnaga. Aktiivne suhtlemine ja koostööprojektid on Rootsi Kuningriigi Kumla kommuuni, Soome Vabariigi Enonkoski valla, Vantaa linna, Salo ja Porkkala regioonide omavalitsuste, ettevõtete ning inimestega.

Padise Põhikooli sõpruskool on Tahvio kool Raisio linnas Soome Vabariigis.

Risti Põhikooli sõpruskool on Runby kool Upplands Våsby linnas Rootsi Kuningriigis. Euroopa Liidu rahastamisel teostati koos sõpruslinna Raisioga 2000.-2001. aastal projekt "Padise planeering". EL PHARE programmile on rahastamistaotlused esitatud projektidele "Väikeettevõtluse arengu toetamine Loode-Eesti rannikualal" koos Soome Salo piirkonna omavalitsuste koolitusliiduga ning "Padise ja Porkkala kaksikregioonide pärandturismi arendamine" koos Soome Porkkala piirkonna omavalitsuste turismiettevõtjatega.

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Uurimine koostöös Soomega

19.03.14

 

  • Padise vald on käivitanud ulatusliku keskaja uurimisprojekti koos Vantaa linnavalitsusega. Projekti rahastatakse Central Baltic INTERREG IV A programmi raames
  • Prpjekt peaks ametlikult lõppema 2012. aasta juunis. Selle aja jooksul tehakse Padise kloostri juures ulatuslikud arheoloogilised väljakaevamised ning põhjalikud arhiiviuuringud.
  • Kuna Padisel ja Vantaal on ajaloolised sidemed juba keskajast ning seotud kloostri munkade kalastusõigusega Soomes, siis uuritakse ka Vantaa keskaega.
  • Projekti kogueelarve on 741 254 eurot, millesse Euroopa Liit panustab 588 618 eurot ja ülejäänud osa Padise ja Vantaa.

ERR uudised (s.h. video):

Euroopa Liit                                                                                Interreg

Toimetaja: ERKKI PRATKA