Teenus

28.12.15

Masinateenuse pakkumine:
- kraavide, teede, süvendite, tiikide rajamine ja remont.
- kraavide, põllu- ja teeäärte puhastamine võsast ja peenmetsast.
- kändude juurimine, pinnase ja puistematerjalide laadimine ja teisaldamine.
- drenaaži ehitamine ja remont, kaablite ja torude paigaldamine, pinnase tasandamine, teede
hööveldamine.
Masin ise ei tee midagi, kuidas juht, nõnda töö!
Tel. 5161858 Jüri
Ostan võsastunud või lausa metsa kasvanud maad.
roos@laheroos.ee , Tel. 5164650 Johannes

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:

Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.

Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.

Ohtlike puude raiet kalmistutel.

Puude seisukorra ja elujõu hindamist.

Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.

Kinnistute hooldustöid (võsaraie , trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.

Tel: 5810 9846

Email: pajolus@gmail.com

Toimetaja: REET PIKKPÕLD