Struktuur

20.04.16

Padise vallas on üks ametiasutus – PADISE VALLAVALITSUS
Padise Vallavolikogu 27.02.2013 otsusega nr 319 „Padise valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" kehtestati teenistuskohtade koosseis ja liigitu teenistusgruppideks.

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ja koormus

Teenistusgrupp

Tähtaeg

 

Ametikoht

Töökoht

 

 

Vallasekretär

1

 

juht

tähtajatu

Maanõunik

1

 

tippspetsialist

tähtajatu

Insener-nõunik

1

 

tippspetsialist

tähtajatu

Sotsiaalnõunik

1

 

tippspetsialist

tähtajatu

Nõunik

1

 

tippspetsialist

tähtajatu

Pearaamatupidaja

1

 

tippspetsialist

tähtajatu

Vanemraamatupidaja

 

2

keskastme spetsialist

tähtajatu

Sekretär-asjaajaja

 

1

nooremspetsialist

tähtajatu

Hooldustöötaja

 

1

nooremspetsialist

tähtajatu

Aednik-haljastaja

 

1

nooremspetsialist

tähtajatu

Hoonete ja tehniliste süsteemide vanemtööline

 

1

teenindav koht

tähtajatu

Vanem-haljastustööline

 

0,5

teenindav koht

tähtajatu

Kalmistuvaht

 

1

teenindav koht

tähtajatu

Kohti kokku

6

7,5

 

 

PADISE VALLAVALITSUSES EI OLE TÄITMATA AMETI- JA TÖÖKOHTI.

Toimetaja: REET PIKKPÕLD