Sotsiaalteenused

15.04.16

Tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2016 reguleerib sotsiaalhoolekandelise abi andmist Padise vallas 30.03.2016 määrusega nr 30 kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Padise vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Padise vallas reguleerib vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja riigieelarvest laekunud vahenditest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemist, määramist ja maksmist ning kehtestab sotsiaalteenuste osutamise või korraldamise tingimused ja korra.

Riigi rahastatav lapsehoiuteenus sotsiaalhoolekandeseadus § 108-115

 Vaata lisaks:

Padise Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 31 "Padise Vallavolikogu määruste muutmine"

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

 

Toimetaja: REET PIKKPÕLD