Padise-Vantaa koostööprojekt

19.03.14

                                                                                                                               

EUROPEAN UNION

      EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

   I N V E S T I N G   I N   Y O U R   F U T U R E

PADISE – VANTAA KOOSTÖÖPROJEKT

(Padise-Vantaa the Middle Ages Bridge - PAVAMAB 2010-2012)


Padisel uuritakse kloostri ajalugu
Padise Vallavalitsus on käivitanud ulatusliku keskaja uurimisprojekti koos Vantaa linnavalitsusega. Projekti rahastatakse Central Baltic INTERREG IV A Programmi 2007-2013 raames.
Projekt algas käesoleva aasta maikuus ning peaks ametlikult lõppema 2012. aasta juunis. Projekti jooksul tehakse Padise kloostri juures ulatuslikud arheoloogilised väljakaevamised ning põhjalikud arhiiviuuringud. Paralleelselt projekteeritakse Padise kloostri konserveerimistöid.

Kuna Padisel ja Vantaal on ajaloolised sidemed juba keskajast ning seotud kloostri munkade kalastusõigusega ja tegevusega Vantaa piirkonnas, on oluline, et sama projekti raames uuritakse ka Vantaa keskaega. Projekti ühiseks väljundiks on keskaja koguteos Padise ja Vantaa ajaloolistest sidemetest keskajal ning informatsioon projekti tulemuste kohta.

2010. aasta suvel toimuvad projekti raames Padise kloostris mõõdistustööd ja arheoloogilised kaevamistööd, millest kahe näda jooksul võtavad osa ka arheoloogiatudengid Eestist ja Soomest. Lisaks tegevustele kloostris korraldame projekti jooksul ka rahvusvahelisi seminare professionaalidele ning avalikkusele.

Projekti kogueelarve on 741 254 eurot, millest Euroopa Liit rahastab 588 618 eurot ja Padise ning Vantaa omavalitsused projekti omafinantseeringuna 152 636 eurot.

Heli Nurger
projektijuht

heli.nurger@gmail.com

+372  53 43 2836
www.padiseklooster.ee

Toimetaja: ERKKI PRATKA