Rahvusvaheline projekt "Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel"

19.03.14

Euroliit                                                   Interreg

                                                                            

INTERREG IV A programmist rahastatud projekt „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel" algas 2010. aasta kevadel ning lõppes 2012 aasta juunikuus. Tegemist oli rahvusvahelise projektiga, mille juhtpartneriks oli Padise vald ja koostööpartneriks Vantaa linn (Soome) ning sealne linnamuuseum. Projekti peamine huvi seisnes Padise kloostri uurimises, tulevaste konserveerimistööde projekteerimises, Padiset ning keskaega puudutavate arhiivimaterjalide koondamises erinevate riikide arhiividest ning täpsemate seoste leidmises Vantaaga, kus olid Padise kloostril 14. sajandil maavaldused. Projekti kogueelarve on 741 254 eurot, millesse Euroopa Liit panustab 588 618 eurot ja ülejäänud osa Padise ja Vantaa.

Meie Soome partnerid uurisid samal ajal oma keskaega puudutavaid arhiiviallikaid, sealhulgas keskaegseid kontakte Eesti ja Padisega. Kahel suvel toimusid arheoloogilised väljakaevamised nii Padisel kui ka Vantaas mõlema riigi arheoloogiatudengite osalemisel. Tegemist oli enim ülikoole kaasanud arheoloogiaprojektiga Eestis viimastel aastatel.

Projekti kokkuvõtteid tehti 24.-25. mail toimunud rahvusvahelisel ajalookonverentsil Padisel. Loengutega esinesid projektis osalenud Eesti ja Soome ajaloolased. Esitleti mahukat kogumikku „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel" ja projektivaldkonda tutvustavat näitust. Projekt oli tõepoolest edukas: nüüdseks on loodud tihedad sidemed Padise ja Vantaa ühist ajalugu uurivate teadlaste vahel, on tehtud põhjalikud arheoloogilised uuringud nii Padise kloostris kui ka Vantaa keskaegsetel külaasemetel, on koostatud Padise kloostri edasiste konserveerimistööde projektdokumentatsioon. Ühiselt on peetud plaane ka koostöövõimaluste üle tulevikus, seega keskaja sild Padise ja Vantaa vahel on taasavatud.

 

Rahvusvaheline ajalookonverets

24.-25. mail 2012 toimus Padisel rahvusvaheline ajalookonverents, kus tehti kokkuvõte projektist „Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel". Ajalookonverentsil esinesid ettekannetega tunnustatud ajaloolased, arheoloogid ja teadlased.

  • Kärkna tsistertslaste kloostrist - Kaur Alttoa Tartu Ülikoolist
  • -Varasema hoonestuse jäänused Padise klausuuri edela- ja lõunaosas - Villu Kadakas TLÜ Ajaloo Instituudist, OÜ-st AGU EMS amet
  • Liha ja kala keskaegsete munkade toidulaual Padise kloostri näitel - Lembi Lõugas TLÜ Ajaloo Instituudist, MTÜ-st Arheoloogiakeskus
  • Maaviljelus ja elukeskkond külaasemetel. Makrofossiiliuuringute ja puuliigianalüüside võimalusi - Santeri Vanhanen Helsingi Ülikoolist
  • Talupoegade elu keskajal Gubbackas - Andreas Koivisto Vantaa Linnamuuseumist
  • Uusimaalaste Tallinna-pärand aastatest 1350-1560 - Tapio Salminen Tampere Ülikoolist
  • Padise foogtide arveraamatud 1562-1619 - Aivar Põldvee TLÜ Ajaloo Instituudist
  • Padise kloostri minevik ja tulevik - Mart Keskküla AS-st Restor ja Liis Keskküla OÜ-st Arhgild

Konverentsil tänati kõiki, kes aitasid kaasa projekti edukale läbiviimisele.

 

Koostööprojekti tulemusena avaldati kaks raamatut:

Raamat _ Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel   pdf, 10775 kb

Raamat 2   pdf, 18288 kb

 

Vaata lisaks ERR uudised (s.h. video):

Toimetaja: ERKKI PRATKA