Maareform

18.02.15

Padise vallas tegutseb maamõõdufirma Kirss Grupp OÜ  (Tiit Kirs tel +372 51 08 858; tiitkirs@gmail.com)

Padise valla pindala on 36 655,3 ha. 01.01.2014.a. seisuga on registreeritud 3 826 katastriüksust ehk 35 228,8 ha (s.o 96,1 % valla pindalast)
s.h.:

 • tagastatud 12 361,4 ha (35,1 % maakatastris registreeritud maast)
 • ostueesõigusega erastatud 3 538,2  ha (10,0 %)
 • enampakkumisel erastatud 254,0 ha (0,7 %;, s.o vana korra järgi aastani 200? - noored pered ; 3 last jne)
 • jäetud riigi omandisse 17 271,2 ha (49,0 %)
 • vaba põllumajandusmaa erastamine 1 353,4  ha (3,8%)
 • vaba metsamaa erastamine 423,3 ha (1,2%)
 • munitsipaalmaa 27,3 ha (0,1 %)
 • 256 (33 maja) korteriomandist on lahendatud 244 (95%;  30 maja)

 

01.01.2013.a. seisuga on registreeritud 3 768 katastriüksust ehk 35 145,5 ha (s.o 95,9 % valla pindalast)
s.h.:

 • tagastatud 12 359,7 ha (35,2 % maakatastris registreeritud maast)
 • ostueesõigusega erastatud 3 537,5  ha (10,1 %)
 • enampakkumisel erastatud 254,0 ha (0,7 %;, s.o vana korra järgi aastani 200? - noored pered ; 3 last jne)
 • jäetud riigi omandisse 17 205,5 ha (49,0 %)
 • vaba põllumajandusmaa erastamine 1 343,8  ha (3,8%)
 • vaba metsamaa erastamine 423,3 ha (1,2%)
 • munitsipaalmaa 21,7 ha (0,1 %)
 • 256 (33 maja) korteriomandist on lahendatud 244 (95%;  30 maja)

 

01.01.2012.a. seisuga on registreeritud 3 725 katastriüksust ehk 34 953,7 ha (s.o 95,4 % valla pindalast)
s.h.:

 • tagastatud 12 351,7 ha (35,3 % maakatastris registreeritud maast)
 • ostueesõigusega erastatud 3 525,8  ha (10,1 %)
 • enampakkumisel erastatud 254,0 ha (0,7 %;, s.o vana korra järgi aastani 200? - noored pered ; 3 last jne)
 • jäetud riigi omandisse 17 053,0 ha (48,8 %)
 • vaba põllumajandusmaa erastamine 1 327,4  ha (3,8%)
 • vaba metsamaa erastamine 423,3 ha (1,2%)
 • munitsipaalmaa 18,5 ha (0,1 %)
 • 256 (33 maja) korteriomandist on lahendatud 230 (90%;  27 maja)

 

01.01.2011.a. seisuga on registreeritud 3 393 katastriüksust ehk 28 941,7 ha (s.o 79 % valla pindalast)
s.h.:

 • tagastatud 12 312,5 ha (42,5% maakatastris registreeritud maast)
 • ostueesõigusega erastatud 3 508,7  ha (12,1%)
 • enampakkumisel erastatud 254,0 ha (0,9 %;, s.o vana korra järgi aastani 200? - noored pered ; 3 last jne)
 • jäetud riigi omandisse 11 105,3 ha (38,4 %)
 • vaba põllumajandusmaa erastamine 1 323,7  ha (4,6%)
 • vaba metsamaa erastamine 423,3 ha (1,5%)
 • munitsipaalmaa 14,2 ha (~0,0%)
 • 256 (33 maja) korteriomandist on lahendatud 230 (90%;  27 maja)

08.09.2011.a. seisuga on Padise vallas 2 727 kinnistut.
Kiirpäring maa-ameti koduleheküljelt.
Padise vallas tegutsevad järgmised maamõõdufirmad:

Toimetaja: ERKKI PRATKA