Maamaks

26.03.14

Padise vallas kehtivad Padise Vallavolikogu 30.01.2002.a. määrusega nr 30 kehtestatud maamaksumäärad:
tsoonis H0562001 (mere ääres, aga mitte kogu merepiiri ulatuses)

  • ühtne maksumäär 1,0 %
  • haritava maa maksumäär 1,0 %

tsoonis H0562002 ja H0562003 (põhitsoon ja ääreala) on

  • ühtne maksumäär 2,5%
  • haritava maa maksumäär 1,0 %

Padise valla maa väärtuste loetelu sihtotstarvete ja kõlvikute kaupa ning haritava ja looduliku rohumaa väärtused viljakustsoonides:

Õigusaktid:

Toimetaja: ERKKI PRATKA