Koha-aadresside korrastamine

19.03.14

 

Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo tegeleb jätkuvalt kohanimede ja koha-aadresside korrastamistöödega ning seejuures on välja tulnud mitmed probleemid. Osad kohanimed ja koha-aadressid ei vasta jätkuvalt kohanimele või koha-aadressile kehtestatud nõuetele (vt Kohanimeseadus ning Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a. määrust nr 251 "Aadressiandmete süsteem").
Muuta tuleb lähiaadressid, mis ei vasta ADS määruse nõuetele, näiteks: nimetuum ei ole omastavalises vormis, sisaldavad võõrtähti, rooma numbreid, lühendeid, sidesõnu, kirjavahemärke, parasiitsõnu (nt maatükk, talu), nimi on vanas kirjaviisis või võõrapärane jm.

Vaata:

Padise valla lähiaadresside vigade tabel koos kommentaaridega. 

Toimetaja: ERKKI PRATKA