Lasteaiatasu

6.01.16

Alates 01.01.2015 muutus lasteaia kohatasu:
- ühe lapse eest 5% miinimumpalgast (19,50 eurot), kahe ja enama lapsega 3% (11,70 eurot) 

Padise Vallavolikogu 29.10.2014 määrus nr 16 "Padise Valla Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord"

Alates 01.01.2016 on seoses miinimumpalga tõusuga lasteaia kohatasu 21.50 eurot ühe lapse eest kuus. Kui ühest perest käib  lasteaias kaks ja enam last, siis on lasteaia kohatasu 12.90 eurot ühe lapse eest kuus.

Päevase toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu, võttes aluseks laste toidunormid ja toiduainete hinnad

 

Toimetaja: REET PIKKPÕLD