Lasteaeda vastuvõtt

26.03.14

Lapse lasteaeda vastuvõttu ning väljaarvamist reguleerib 23.08.2012 a Padise Vallavalitsuse  määrus nr 1 „Padise Valla Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord".

Lasteaeda võetakse  koolieast nooremaid lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku eestkostja elukoht on  Eesti rahvastikuregistris  Padise vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu ka teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil elavaid lapsi.

Lasteaiakoha saamiseks tuleb esitada lasteaia direktorile järgmised dokumendid:

  • Lapsevanema avaldus, milles märgitakse muuhulgas lasteaia valik ning koha soovimise aeg;
  • Lapse sünnitunnistuse koopia;
  • Lapse elukoha tõend juhul, kui laps ei ole registreeritud Padise valla elanikeregistris;
  • Perearsti tõend lapse tervise kohta (lapse rühma tulles).

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 01. maist kuni 30. juunini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse lasteaiakohast loobumiseks tuleb esitada lasteaia direktorile avaldus.

Toimetaja: ERKKI PRATKA