Kirikud

19.03.14

 

Harju-Madise kirik kuulub EELK Lääne-Harju praostkonna Harju-Madise kogudusele.
Praegune kirikuhoone on pärit 1764. a. ja asub paesel kõrgendikul poole kilomeetri kaugusel merest, oletatavasti 13. sajandil ehitatud puukiriku kohal. (Padise muistised, 1999). Harju-Madise kirik on olnud üks vähestest kirikutest, mida on kasutatud ja kasutatakse ka kaasajal tuletornina. Harju-Madise kogudusele kuuluvad ka kiriku vahetus läheduses paiknevad endise pastoraadi varemed, mida kogudus viimastel aastatel on korrastanud.

Harju-Madise kirik

          Vt  virtuaalltuur

Harju-Madise kogudus
Lääne-Harju praostkond
Madise küla Padise vald Klooga 76716 Harju maakond
Koguduse õpetaja Joel Siim
Mob:  +372 5118090
E-post: joelsiim@eol.ee, joel.siim@eelk.ee
www.harjumadise.ee

 

Risti kirik kuulub EELK Lääne-Harju praostkonna Risti kogudusele. Esimene kirik ehitati Harju-Ristile algselt Padise kloostri kabelina 13. saj lõpul, kiriku ehitus lõpetati 15.sajandi esimesel poolel (Eesti Arhitektuur, 1997.) Arhitektuuriliseks vaatamisväärsuseks on Harju-Risti kiriku ainulaadne poolringikujuline torn.

Risti kirik

     Vt. virtuaaltuur

Risti kogudus
Lääne-Harju praostkond
Harju-Risti küla Padise vald Padise 76002 Harju maakond
Koguduse õpetaja Annika Laats
Mob: +372 55649256
E-post: annika.laats@eelk.ee
www.ristikirik.ee
Jumalateenistused kuu 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 13.00
Õpetaja vastuvõtt kogudusemajas reedeti kell 16.00-18.00, muul ajal kokkuleppel.

 

EELK Usuteaduse Instituut kutsub magistriõppesse diakooniat õppima!

Õppetöö toimub  usuteaduse õppkaval, spetsialiseerumisega diakooniale. Õppekava maht on 120 EAP, millest üldmoodulid 30 EAP, erialamoodulid 50 EAP, valikmoodulid 10 EAP ja magistritöö diakoonia alal 30 EAP. Õppekavaga saab tutvuda instituudi koduleheküljel http://ui.eelk.ee/doc/oppekavad/Usuteadus_MA_RKK.pdf
Õppekava keskendub teadmiste ja oskuste arendamisele, mis edendavad diakoonia- ja sotsiaaltöö praktikat Eestis, aga ka Euroopas laiemalt. Õppekava toetub kristlikele põhimõtetele ning sellest tulenevatele eetilistele printsiipidele. Arvestatakse Euroopas toimuvaid sotsiaalpoliitilisi protsesse. Väärtustatakse aktiivset kodanikuühiskonda, osaletakse selle kujundamises  ning mõtestatakse kiriku ja koguduste rolli selles.
Diakoonia- ja sotsiaaltöö õppe- ja uurimistöö arendamiseks liitus instituut 2007. aastal Euroopa kõrgkoole ühendava koostöövõrgustikuga. Võrgustikku kuuluvad Heidelbergi Ülikool, Karli Ülikool Prahas, Oslo Ülikool, Oslo Diakonhjemmet Rakenduskõrgkool, Uppsala Ülikool ja Soome Diakoonia Rakenduskõrgkool. Erasmusprogrammi toel on instituudi üliõpilastel võimalik neis ülikoolides vahetusüliõpilasena õppida.
Diakoonia erialale spetsialiseerunud leiavad rakendust kogudustes diakooniatöö arendajatena ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna organisatsioonides. Teoloogilise haridusega inimestel on võimalus jätkata õpinguid pastoraalseminaris.

Sisseastumistingimused ja -info leiate instituudi koduleheküljelt:
http://ui.eelk.ee/magistriope.php
Küsimustega võib pöörduda tel. 611 7403 või 5530399 ja e-posti aadressile dekanaat@eelk.ee

Toimetaja: ERKKI PRATKA