KIKi logo

Padise küla soojusvõrgu rekonstrueerimine

23.10.14

Padise küla soojusvõrkude rekonstrueerimise tööd on lõppenud. Rekonstrueeritud ja korrigeeritud soojatrassi lõplikuks pikkuseks kujunes 707,4 m. Eelisoleeritud kaugküttetrass ühendab võrku Padise koolimaja, Padise lasteaia hoone, Padise vallamaja, kolm 12 korteriga elamut ja viis 10 korteriga elamut. Töid teostas AS Magma, omanikujärelevalve teenust osutas OÜ Keskkonnaprojekt. Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Kyoto saastekvootide müügist saadud vahenditest.
Torustiku ehitustööd lõpetati 30. septembril 2014, Padise Vallavalitsus tegi otsuse rajatisele kasutusloa väljastamiseks 20. oktoobril 2014. Ehitustööde lõplikuks maksumuseks kujunes 127 380 eurot, projekti maksumuseks koos projekteerimise ja omanikujärelevalve teenusega 137 300 eurot, millele lisandub käibemaks.         

Hanke link https://riigihanked.riik.ee/register/hange/151452

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Projekt " Kolvikunina kordoni hoonete lammutamine"

18.03.14

 

Padise Vallavalitsus viis perioodil oktoober-detsember 2013 läbi projekti „Kolvikunina kordoni hoonete lammutamine". Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Projekt "Harju-Risti joogivesi"

18.03.14

 

Padise Vallavalitsus viis perioodil märts-september 2013 läbi projekti „Harju-Risti joogivesi". Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Toimetaja: ERKKI PRATKA