Matuste korraldamine

19.03.14

Padise Vallavalitsus Harju-Madise, Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute haldajana on kohustatud koguma teavet konkreetsele kalmistule maetud isikute kohta. Andmed kantakse matmiste  registreerimise raamatusse. Harju-Madise kalmistule maetute kohta peab arvestust kalmistuvaht Veera Berol (tel 6716006, 5341 9809), Harju-Risti ja Vilivalla kalmistute matmiste raamatud asuvad vallavalitsuses vallasekretäri Reet Pikkpõld (tel 6087810) kabinetis, kes teeb raamatutesse maetavate kohta kandeid. Harju-Risti kalmistu heakorra ja hauaplatsidega tegeleb aednik-haljastaja Madis Vaikmaa (5698 3886 e-post vaikmaamadis@gmail.com)

NB! Surnu maetakse surmatõendi alusel, surnult sündinu vaid arstliku surmateatise alusel. Urni matmisel tuleb esitada lisaks surmatõendile ka tuhastamist tõendav dokument. Nimetatud dokumentide alusel tehakse enne matmist kanne matmiste raamatusse.

On esinenud juhtumeid, kus omaksed on urni perekonna matmispaigale matnud, kuid ei ole esitanud surma-ega tuhastamistõendit. Palume edaspidi järgida eelpool olevaid nõudeid!

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Kaastunde avaldamine veebikeskkonnas

19.03.14

Veebilehe www.toonela.ee keskkonda on võimalik sisestada oma lähedaste surmateateid, järelehüüdeid ja meenutusi ning kasutama otsingumootorit juba sisestatud andmete otsimiseks.
Tänaseni pole surmakuulutused veebis oma kohta leidnud. Samas internet, kus pole ruumi- ja ajaprobleemi, pakub selleks palju suuremaid võimalusi kui pabermeedia.
Äsja on valmis saanud veebikeskkond www.toonela.ee, mille kaudu saab teatada lähedase surmast ja ärasaatmisest ning esitada infot ja mälestuskilde lahkunu elu kohta. Veebikeskkonna testijad on kiitnud selle rahulikku kujundust ja kaunist nime.
Oluline võimalus portaali kasutajate jaoks on otsing. Portaalis saab otsida nii konkreetset teadet (nt lahkunu nime järgi) kui teha päring üldisemate näitajate järgi (näiteks elukoht, sünnikuupäeva vahemik, surmakuupäeva vahemik, kus otsingu tulemuseks on kõik kuulutused, mis vastavad nendele näitajatele).
Kuni aasta lõpuni oodatakse toonela.ee-sse informatsiooni oma surnud lähedaste kohta, sõltumata sellest, millal kurb sündmus aset leidis (sh näiteks 80ndatel surnud vanavanemate kohta). Teateid saab sisestada tasuta. Edaspidi hakkab keskkond tööle sarnaselt päevalehtedele, n-ö jooksvalt ja tasu eest.

Inimene elab mälestustes igavesti ja igaüks on jätnud endast jälgi, mida teada ja mäletada.

www.toonela.ee

Toimetaja: ERKKI PRATKA