Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 47. istung toimub 13. oktoobril 2017

6.10.17
Reedel, 13. oktoobril 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 47. istung


Päevakord:

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

2. Arvamus Määra lubjakivikarjääri korrastustingimuste väljastamise eelnõule

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

3. Harju-Risti moodullasteaia ehitusloa väljastamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste                  

4. Suurküla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Padise küla Viinavabriku katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Alliklepa küla Saunametsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Vallavanemale  isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 46. istung toimub 28. septembril 2017

24.09.17
Neljapäeval, 28. septembril 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 46. istung


Päevakord:

1. Padise valla 2017. aasta lisaeelarve

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Audiitori määramine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks kohaliku omavalitsuse hoolekandeaustuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse meetmesse

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa                    

4. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Kõmmaste küla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Keibu küla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega Kokkutuleku katastriüksuse piiride muutmiseks ja osaliseks võõrandamiseks loa taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

8. Vintse küla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Kurkse küla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

10. Premeerimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

11. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused


Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 45. istung toimub 30. augustil 2017

23.08.17

Kolmapäeval, 30. augustil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 45. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:

1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete  delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Vallavara müük

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

3. Kurkse küla Kalasadama katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem -maanõunik Erkki Pratka

4. Langa küla katastriüksuste sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Majapidamiste rahastamine hajaasustuste programmist

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Padise vallale kuuluvatele kinnistutele

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu erakorraline 44. istung toimub 07. augustil 2017

3.08.17

Esmaspäeval, 07. augustil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu erakorraline 44. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:

1. Riigikohtule esitatud taotlus
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Padise Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 30 "Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 43. istung toimub 21. juulil 2017

17.07.17

Reedel, 21. juulil 2017 kell 16.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 43. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:

1. Padise valla sundühendamise vaidlustamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

3. Padise küla Saekaatri kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 42. istung toimub 21.juunil 2017

16.06.17

Kolmapäeval, 21. juunil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 42. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:       

1. Padise Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

2. Padise valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

3. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Keibu küla Helmi katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 41. istung toimub 07.juunil 2017

3.06.17

Kolmapäeval, 7. juunil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 41. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:        

1. Vallavara müük
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Audevälja küla Kundro-Altpere kinnistu müük otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Padise vallale rahalise kohustuse võtmine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

4. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 40. istung toimub 11.05.2017

5.05.17

Neljapäeval, 11. mail 2017 kell 16.30 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 40. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 

 

Päevakord:

             

1. Padise valla konsolideerimisgrupi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa, kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru

2. Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Padise küla Viinavabriku kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

4. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 39. istung toimub 03.05.2017

28.04.17

Kolmapäeval, 03. mail 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 39. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 
  

Päevakord:     

1. Küsitluse tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld  

2. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

2.1 Oksjoni tulemused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 38. istung toimub 26.04.2017

21.04.17

Kolmapäeval, 26. aprillil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 38. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 
  

Päevakord:             

1. Harju-Risti küla Kaevumaja kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Laane küla Aasa kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Altküla Saeveski tee L2 ja Saeveski tee L3 kinnistute müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5. Arvamus kinnisasja omandamise loa taotlusele

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 37. istung toimub 29.03.2017

24.03.17

Kolmapäeval, 29. märtsil 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 37. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 
  

Päevakord:             

1. Elanike arvamuse väljaselgitamine

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Ettekandja sotsiaalnõunik Reet Velberg

3. Kasutusloa väljastamine Risti põhikooli hoone ümberehitamisel

Ettekandja ehitusnõunik Veljo Männiste

4. Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine

Ettekandja ehitusnõunik Veljo Männiste

5. Hatu küla Kiviaia katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Vallavara müük

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

7. Vilivalla küla Väetisekuuri kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 36. istung toimub 22.02.2017

17.02.17

Kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 36. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 
  

Päevakord:               

1. Padise küla Jahimehe katastriüksuse müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Vihterpalu küla Telliskivitehase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

3. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

3.1 Informatsioon haldusreformist

                

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 35. istung toimub 25.01.2017

20.01.17
Kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 35. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis 
  

Päevakord:            

1. Korrakaitsealasest olukorrast Padise vallas

Ettekandja konstaabel Urmas Elmi

2. Padise valla 2017. aasta eelarve

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa, kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru

3. Padise Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 54 „Padise Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Padise Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 30 „Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused" muutmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5. Vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu liikmetele hüvitise määramine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

6. Vallavanemale töötasu ja abivallavanemale hüvitise määramine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

7. Kurkse küla Männi-Andrese mets 3 kinnistu detailplaneeringu menetlemise lõpetamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Audevälja küla Jännimaa ja Ohega tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused


Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 34. istung toimub 21.12.2016

16.12.16
Kolmapäeval, 21. detsembril 2016 kell 15.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 34. istung
  

Päevakord:            

                 

1. Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemislepingu kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Padise valla 2017. aasta eelarve I lugemine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa, kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

4. Padise valla 2016. aasta lisaeelarve

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa, kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

5. Padise Vallavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 180 „Kurkse küla Supleranna maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Vihterpalu küla Telliskivitehase kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Premeerimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 33. istung toimub 23.11.2016

18.11.16
Kolmapäeval, 23. novembril 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 33. istung
  

Päevakord:             


1. Küsitluse tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

2. Detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

3. Detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

4. Detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

5. Madise küla Päikese tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Änglema küla Änglema tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Täiendavate tööülesannete täitmise eest tasu maksmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 32. istung toimub 26.10.2016

21.10.16
Kolmapäeval, 26. oktoobril 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 32. istung
  

Päevakord:             

1. Vallavara müük
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Keibu küla Kuusiku katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

3. Karilepa küla Muusika, Kasemetsa ja Kuusemetsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

4. Ehitusloa väljastamine Padise rahvamaja rekonstrueerimiseks
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

5. Täiendavate tööülesannete täitmise eest tasu maksmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

6. Ühinemislepingu projekti II lugemine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 31. istung toimub 14.09.2016

9.09.16
Kolmapäeval, 14. septembril 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 31. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2019
Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru

2. Ühinemislepingu projekti I lugemine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Padise valla arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 kinnitamine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

5. Majapidamiste rahastamine hajaasustuse programmist
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Kurkse küla Rassirehe ja Soognaranna kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Vilivalla küla Tammetõru katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

8. Vintse küla Praski tee katastriüksuse ostmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Vabariigi presidendi valmiskogusse vallavolikogu esindaja valimine
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

10. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 30. istung toimub 17.06.2016

14.06.16
Reedel, 17. juunil 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 30. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise küla Veski kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Peremehetuse tuvastamine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

3. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks loa andmiseks

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

4. Hatu küla Soo-otsa tee L1 munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Premeerimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

6. Vilivalla küla Karu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 29. istung toimub 25.05.2016

25.05.16
Kolmapäeval, 25. mail 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 29. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise valla konsolideerimisgrupi 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru. Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Raul Rosenberg

2. Audiitori määramine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Läbirääkimiste alustamine Keila Vallavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Ettekandja

6. Hatu küla Saare tee munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

7.1 Padise küla Haljasala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.2 Harju-Risti küla Kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.3 Padise küla Kelgumäe maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.4 Padise küla Kloostripargi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.5 Padise küla Kokkutuleku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.6 Padise küla Koolipargi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.7 Harju-Risti küla Pargi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.8 Padise küla Pargimetsa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.9 Padise küla Puhkeala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.10 Padise küla Staadioni maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.11 Kurkse küla Supelranna maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.12 Padise küla Suusaraja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

8. Kurkse küla Männi-Andrese mets 3 detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

9. Täiendavate tööülesannete eest tasu maksmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

10. Audevälja küla Kundro-Altpere kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

11. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

11.1 MTÜ Kehtna Hooldekeskuse nfo sotsiaalkeskuse rajamise võimalusest Padise vallas

11.2 Padise terviseradade rajamise lõpuleviimine

Ettekandja aednik-haljastaja Madis Vaikmaa

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 28. istung toimub 27.04.2016

27.04.16
Kolmapäeval, 27. aprillil 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 27. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Padise valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

3. Padise vallale rahalise kohustuse võtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

4. Projekti "Tolmuvaba juurdepääsutee rajamine AS M.V.Wool kalatööstusele Vihterpalus" eesmärkide saavutamise, valmiva objekti funktsionaalsuse ja kestvuse nõude tagamine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

5.1 Huviharidus põhikoolides

Ettekandjad vallavolikogu esimees Külli Tammur ja vallavolikogu liige Evelyn Tammaru

5.2 Harju XX Maakaitsepäeva korraldamine 23.06.2016 Padise vallas

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5.3 Ühinemisläbirääkimiste käik

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa


Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 27. istung toimub 30.03.2016

24.03.16
Kolmapäeval, 30. märtsil 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 27. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Padise vallas

Ettekandja sotsiaalnõunik Reet Velberg

2. Padise vallavolikogu määruste muutmine

Ettekandja sotsiaalnõunik Reet Velberg

3. Madise küla Kruusamäe kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Vallale kuuluva korteriomandi müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5. Vallavara müük

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Padise valla omandis olevate ehitiste ja rajatiste teenindusmaa munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Padise valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

8. Karilepa küla Talupargi katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Kurkse küla Reinu-Jüri katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

10. Vihterpalu küla Valgusekoja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

11. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

12.1 Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

12.1 Info ühinemisläbirääkimiste käigust

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 26. istung toimub 25.02.2016

22.02.16

Neljapäeval, 25. veebruaril 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 26. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Korrakaitsealane olukord Padise vallas

Ettekandjad: piirkonna vanem Mart Meriküll, konstaabel Urmas Elmi.

2. Läbirääkimiste alustamine Paldiski Linnavolikoguga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Osalemine projektis "Tolmuvaba juurdepääsutee rajamine AS M.V.Wool kalatööstusele Vihterpalus" ja rahaliste kohustuste võtmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

4. Osalemine projektis Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks" ja rahaliste kohustuste võtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

5. Ehitusloa väljastamine Padise mõisa valitsejamaja restaureerimiseks

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Ehitusloa väljastamine Padise kloostri restaureerimiseks

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Altküla Kuivati kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

8. Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

9. Harju maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" kooskõlastamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

10. Keibu küla Kalamehe ja Ristna 1 kinnistute detailplaneeringu  kehtestamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

11. Änglema küla Võsaülase katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

12. Vintse küla Praski tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

13. Padise küla 17 Keila-Haapsalu tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

14. Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

14.1 Altküla Vaarika maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.2 Altküla Tankla maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.3 Altküla Tuletõrje maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.4 Audevälja küla Pumbamaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.5 Kõmmaste küla Pumbamaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.6 Laane küla Aasa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.7 Määra küla Vana-Kruusiaugu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.8 Padise küla Lauda maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.9 Padise küla Pumba maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.10 Vihterpalu küla Kaalumaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.11 Vihterpalu küla Siloaugu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.12 Vilivalla küla Väetisekuuri maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

15. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

15.1 Keskkonnaameti kiri seoses Alliklepa küla Veskimetsa kinnistu detailplaneeringu ehituskeeluvööndi vähendamisega

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 25. istung toimub 28.01.2016

25.01.16

Neljapäeval, 28. jaanuaril 2016 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 25. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise valla 2016. aasta eelarve

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru

2. Padise vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 54 „Padise Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Padise vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 30 „Padise Valla lasteaia töötajate töötasustamise alused" muutmine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu liikmetele hüvitise määramine

Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur

5. Vallavanemale töötasu ja abivallavanemale hüvitise määramine

Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur

6. Padise valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Ehitusloa väljastamine Alliklepa – Väike-Kibru tee rekonstrueerimiseks

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 24. istung toimub 18.12.2015

11.12.15

Reedel, 18. detsembril 2015 kell 16.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 24. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise valla 2016. aasta eelarve I lugemine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Alliklepa küla Kolviku tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

3. Vintse küla Alliklepa tee ja Pääva tee katastriüksuse ostmine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Padise valla kohalike teede munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Vihterpalu küla Telliskivitehase kinnistu detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Keibu küla Kalamehe ja Ristna 1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Alliklepa küla Perbiranna ja Perbijärve kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Premeerimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 23. istung toimub 29.10.2015

23.10.15

Neljapäeval, 29. oktoobril 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 23. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis  

Päevakord:

1. Padise valla 2015. aasta lisaeelarve

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Vallavara müük

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Madise küla Kruusamäe maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Alliklepa küla Perbiranna ja Perbijärve kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

5. Alliklepa küla Veskimetsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Keibu küla Kalamehe ja Ristna 1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Madise küla Kaasiku, Männiku ja Põhja-Ilmasoo tee kinnistute detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

   

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 22. istung toimub 30.09.2015

25.09.15

Kolmapäeval, 30. septembril 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 22. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Kingi vastuvõtmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

4. Vallavara müük otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5. Padise valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019 kinnitamine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

6. Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 21. istung toimub 26.08.2015

24.08.15

Kolmapäeval, 26. augustil 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 21. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise valla haridusasutuste valmisolek uueks õppeaastaks

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandjad: Padise põhikooli direktor Koit Nõlvak, Risti põhikooli direktor Jüri Alter ja Padise Valla Lasteaia direktor Airi Püss.

2. Tatramäe II kruusakajääri korrastustingimused

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

3. Majapidamiste rahastamine hajaasustuse programmist

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

4. Detailplaneeringu algatamine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

5. Audevälja küla Teeristi kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

6. Peremehetuse tuvastamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

7. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

7.1 Urmas Arro ettepanek

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 20. istung toimub 19.06.2015

15.06.15

Reedel, 19. juunil 2015 kell 16.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 20. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Päevakord:

1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Ettekandja sotsiaalnõunik Reet Velberg

2. Peremehetuse tuvastamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Vilivalla küla Metskonna kinnistu ostueesõigusest loobumine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

5. Altküla Kuivati maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Harju-Risti Kaevumaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

7. Padise küla Pihlaääre kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

8. Padise küla Tiigiserva kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

 9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 19. istung toimub 22.05.2015

15.05.15

Reedel, 22. mail 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 19. istung väljasõiduistungina Maaelu Edendamise Sihtasutuses aadressil Oru 21 Viljandi linnas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Päevakord:

1. Padise valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Raul Rosenberg

2. Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Vallavara müük
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suurküla ringtee kinnistule
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 18. istung toimub 30.04.2015

27.04.15

Kolmapäeval, 30. aprillil 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 18. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:
1. Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine
Ettekandja MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse tegevjuht Tõnu Tuppits

2. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Arvamuse andmine kinnisasjade omandamiseks loa andmiseks
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Arvamuse andmine kinnisasjade omandamiseks loa andmiseks
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suurküla ringtee kinnistule
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Arvamuse maavara kaevandamise loa HARM-068 pikendamise kohta
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

7.Detailplaneeringu algatamine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

8. Detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

9. Premeerimine
Ettekandja volikogu aseesimees Reijo Sirila

10. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamisest keeldumine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

11. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
11.1 EELK Risti koguduse taotlus
Ettekandja volikogu aseesimees Reijo Sirila

Reijo Sirila
Volikogu aseesimees
volikogu esimehe ülesannetes

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 17. istung toimub 25.03.2015

20.03.15

Kolmapäeval, 25. märtsil 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 17. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Risti Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja Risti Põhikooli direktor Jüri Alter.

2. Ülevaade Padise Teataja tegevusest
Ettekandjad peatoimetaja Kristjan Otsmann ja toimetaja Andres Kärssin

3. Vallavara müük
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Vallavara müük otsustuskorras
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

5. Kurkse küla Soogna-Rehe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

6. Padise vallale rahalise kohutuse võtmine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

7. Premeerimine
Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 16. istung toimub 25.02.2015

20.02.15
Kolmapäeval, 25. veebruaril 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 16. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Risti Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017
Ettekandja Risti Põhikooli direktor Jüri Alter

2. Arvamuse andmine kinnisasjade omandamiseks loa andmiseks
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

3. Madise küla Sõõru katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

4. Keibu küla Kuusemetsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
5.1 Korrakaitsealasest olukorrast Padise vallas
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa
5.2 Info ehitustegevusest Padise vallas
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 15. istung toimub 28.01.2015

22.01.15

Kolmapäeval, 28. jaanuaril 2015 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 15. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise valla 2015. aasta eelarve II lugemine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru

2. Padise Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 54 „Padise Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

3. Padise Vallavolikogu 26.01.2011 määruse nr 30 „Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja Leemet Vaikmaa

4. Vallavanemale töötasu ja abivallavanemale hüvitise määramine
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Riigikogu valimiseks Padise vallas
Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

6. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld

7. Detailplaneeringu algatamine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

8. Vilivalla küla Künka katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka

9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 14. istung toimub 10.12.2014

5.12.14

Kolmapäeval, 10. detsembril 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 14. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Kurkse küla Rannametsa, Rannamänni ja Rannatuka katastriüksuste sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

3. Pae küla Hallika katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Premeerimine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.
5.1 Audevälja ja Madise piirkonna pensionäride avaldus.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

5.2 Padise Põhikooli 9. klassi vanemate avaldus.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

 

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 13. istung toimub 29.10.2014

24.10.14

Kolmapäeval, 29. oktoobril 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 13. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise Vallavolikogu 21.06.2011 määruse nr 36 „Padise valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. 

2. Padise Vallavolikogu 21.06.2011 määruse nr 37 „Padise valla korraldatud jäätmeveo kord" muutmine. 
Ettekandja Leemet Vaikmaa 

3. Padise Valla Lasteaia kulude vanemate poolt kaetav osa määr ja tasumise kord.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur. 

4. Vallavara müük.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. 

5. Harju-Risti küla Kirikukõrtsi kinnistu ostueesõigusest loobumine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. 

6. Kingi vastuvõtmine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. 

7. Kurkse küla Sireli, Metsavahi ja Toominga kinnistute detailplaneeringu algatamine. 
Etttekandja insener-nõunik Veljo Männiste. 

8. Kasepere küla Nõlvaku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste. 

9. Alliklepa küla Metsahaldja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka. 

10. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused. 
10.1 EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi taotlus Risti kirikaia vertikaalplaneerimistööde rahastamiseks. Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.
10.2 EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi taotlus laste- ja noortetöö toetamiseks. Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.
10.3 EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi poolt saadetud info ja kinnitus ATS-süsteemi paigaldamiseks eraldatud raha sihipärase kasutamise kohta. Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 12. istung toimub 25.09.2014

19.09.14

Neljapäeval, 25. septembril 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 12. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:
1. Padise Valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Padise küla Veski maaüksuse  munitsipaalomandisse taotlemine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

3. Premeerimine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

4. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

4.1 Info seoses MTÜ Audevälja Arenduskeskuse 08.09.2014 pöördumisega.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

4.2 Info seoses avalikus kohas alkoholi tarbimisega.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 11. istung toimub 27.08.2014

30.08.14

Kolmapäeval, 27. augustil 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 11. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.

Päevakord:

1. Padise valla põhikoolide ja lasteaia valmisolekust 2014/15 õppeaastaks.

Ettekandjad Padise põhikooli direktor Koit Nõlvak, Risti põhikooli direktor Jüri Alter, Padise Valla Lasteaia direktor Airi Püss.

2. Madise küla Rohulepa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

3. Detailplaneeringu algatamine.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

5. Majapidamiste rahastamine hajaasustamise programmist.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

6. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 10. istung toimub 18.06.2014

30.08.14

Kolmapäeval, 18.juunil 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 10. istung vallamaja II korrusel volikogu instungite ruumis.           

Päevakord:

1. Padise valla 2014. aasta I lisaeelarve.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa. Kaasettekandja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

2. Harku, Keila, Saue, Nissi, Kernu ja Padise valdade ühise jäätmekava 2014-2020 koostamise algatamine.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks.

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Arvamuse andmine Pakri saarte Paldiski linna koosseisust Padise valla koosseisu arvamiseks.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

5. Ehitusloa väljastamine Padise koolihoone rekonstrueerimiseks.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

6. Tatramäe karjääri korrastusprojekti kooskõlastamine.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

7. Detailplaneeringu algatamine.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 9. istung toimub 30.05.2014

30.08.14

Reedel, 30. mail 2014 kell 16.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 9. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis.     

Päevakord:

1. Padise valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru.

Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Raul Rosenberg.

2. Padise valla heakorra eeskiri.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Padise Vallavolikogu 30.05.2003 määruse nr 6 „Avaliku korra eeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine" kehtetuks tunnistamine.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

4. Pae küla Mänguväljaku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

5. Korrakaitseseadusest tuleneva ülesande delegeerimine Padise Vallavalitsusele.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

6. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

6.1 Informatsioon Risti kiriku tulekahju- ja valvesignalisatsiooni kohta.

Ettekandaja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

Eelnõud ja seletuskirjad

 

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 8. istung toimub 29.04.2014

30.08.14

Teisipäeval, 29. aprillil 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 8. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis. 

Päevakord:

1. OÜ Mereo Group äriplaan moodulmajade tehase rajamiseks Padisele.

Ettekandja OÜ Mereo Group OÜ juhatuse liige.

2. 5 valla olulised arendusvaldkonnad 2015-2020 LHKK strateegias.

Ettekandja LHKK juhatuse liige Tiina Tamm.

3. Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine.

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

4. Madise küla Mereääre katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

5. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Euroopa Parlamendi liikmete valimiseks

Ettekandja vallasekretär Reet Pikkpõld.

6. Padise vallale rahalise kohustuse võtmine.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

7. Ehitusloa väljastamine Padise küla soojusvõrgu rekonstrueerimiseks.

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

8. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

8.1 Info Tatramäe II karjääri kaevandamisloa menetluse hetkeseisust.

Ettekandaja insener-nõunik Veljo Männiste.

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 7. istung toimub 21.03.2014

30.08.14

 

Reedel, 21. märtsil 2014 kell 17.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 7. istung väljasõiduistungina Keila vallas Maeru külas Kopli-Madise talu konverentsiruumis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Päevakord:

1. Vallavara müük otsustuskorras.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

2. Vallavara müük.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

3. Suurküla küla Kullakodu katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

4. Padise küla Viinavabriku, Saekaatri, Sepikoja, Varemetelao ja Teeristi maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.

5. Padise valla üldplaneeringu ülevaatamine.
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

6. Detailplaneeringu kehtestamine.
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.

7. Premeerimine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

8 Täiendavate tööülesannete täitmise eest tasu maksmine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

9. Huvide deklaratsiooni esitamine ja komisjoni moodustamine.
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa.

10. Volikogu alatise keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine.
Ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur.

11. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

Külli Tammur
Vallavolikogu esimees

Eelnõud ja seletuskirjad

Toimetaja: ERKKI PRATKA

Info varasemate volikogu istungite kohta

19.03.14

Vallavolikogu VIII koosseisu 6. istung 26.02.2014

PÄEVAKORD:
1. Padise Valla Lasteaia arengukava aastateks 2014-2018.
Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja Padise Valla Lasteaia direktor Airi Püss.
2. Seisukoha andmine riigigümnaasiumi rajamise kohta Saue valda Laagri alevikku.
Ettekandjad Saue valla esindaja Vello Jõgisoo ja vallavanem Leemet Vaikmaa.
3 Arvamuse andmine Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 14.02.2014 korralduse eelnõule „Aktsiaseltsile Kiirkandur antud maavara kaevandamise loa HARM-052 muutmine".
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste.
4. Kurkse küla Jüriranna, Jüripõllu, Jürivälja, Jürinurga, Metsavälu, Metsatuka, Teeääre, Rassiranna ja Rassitoa katastriüksuste ja Määra küla Allikaaia katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka.
5. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.

Vallavolikogu VIII koosseisu 5. istung 29.01.2014

PÄEVAKORD:
1. Padise valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru.
Kaasettekandja majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Külli Tammur
2. Vallavolikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
3. Padise Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 54 "Padise Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa
4. Padise Vallavolikogu 26. 01. 2011 määruse nr 30 "Padise Valla Lasteaia töötajate töötasustamise alused" muutmine
Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
5. Vallavanemale töötasu ja abivallavanemale hüvitise määramine
Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
6. Kurkse küla Laheotsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste
7. Määra küla Tõnsuvälja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka
8. Audevälja küla Torni maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka
9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
9.1 Informatsioon volikogu 18.12.2013 otsuse nr 13 "Arvamuse andmine Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni korralduse eelnõule "Maavara kaevandamisloa andmine Tatramäe kruusamaardla Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldisel"" vaidlustamisest
Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
9.2 Arvamus MTÜ Audevälja Arenduskeskus taotlusele

Vallavolikogu VIII koosseisu 4. istung 18.12.2013

PÄEVAKORD:
1. Arvamuse andmine Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni korralduse eelnõule "Aktsiaseltsile Kiirkandur antud maavara kaevandamise loa HARM-052 muutmine". Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste
2. Arvamuse andmine Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni korralduse eelnõule "Maavara kaevandamisloa andmine Tatramäe kruusamaardla Tatramäe II kruusakarjääri mäeeraldisel". Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste
3. Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
4. Padise valla 2014. aasta eelarve I lugemine. Ettekandjad vallavanem Leemet Vaikmaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru. Kaasettekandja majandus-ja eelarvekomisjoni esimees Külli Tammur
5. Audiitori määramine. Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa
6. Alliklepa küla Peetri katastriüksuse sihtotstarbe muutmine. Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka
8. Premeerimine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
9. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
9.1 MTÜ Padise Teataja avaldus
9.2 Informatsioon elanike arvu ja liikumise kohta 2013. aastal

Vallavolikogu VIII koosseisu 3. istung 13.11.2013

PÄEVAKORD:
1. Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja revisjonikomisjoni esimehe ning liikmete valimine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
2. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
3. Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur
4. Padise põhikooli ja Risti põhikooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine. Ettekandja volikogu esimees Külli Tammur

Vallavolikogu VIII koosseisu 2. istung 06.11.2013

PÄEVAKORD:
1.Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur
2.Vallavalitsuse liikmete kinnitamine, ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur
3.Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur
4.Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse, ettekandja vallavolikogu esimees Külli Tammur

Padise Vallavolikogu VIII koosseisu 1.istung 30.10.2013

Päevakord:

1.Padise Vallavolikogu esimehe valimine. Ettekandja valla valimiskomisjoni esimees Reet Pikkpõld
2.Padise Vallavolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees
3.Padise Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

Toimetaja: ERKKI PRATKA
17.08.17
Toimetaja: ERKKI PRATKA
17.07.17

Reedel, 21. juulil 2017 kell 16.00 toimub Padise Vallavolikogu kaheksanda koosseisu 43. istung vallamaja II korrusel volikogu istungite ruumis

Päevakord:

1. Padise valla sundühendamise vaidlustamine

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

2. Detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja insener-nõunik Veljo Männiste

3. Padise küla Saekaatri kinnistu müük otsustuskorras

Ettekandja vallavanem Leemet Vaikmaa

4. Avaldused, informatsioon ja kohalalgatatud küsimused

 

 

 

Toimetaja: JANIKA ROOSILEHT