Vallavolikogu liikmed

9.02.17

Padise Vallavolikogu poole saab pöörduda volikogu@padise.ee (e-kirja saavad korraga kõik volikogu liikmed). Volikogu sekretär on vallavalitsuse sekretär-asjaajaja Janika Roosileht - kõrgharidus - 608 7848, volikogu.sekretar@padise.ee  või Janika.Roosileht@padise.ee

PADISE VALLAVOLIKOGU VIII KOOSSEISU LIIKMETE KONTAKTANDMED

Volikogu esimees

 

 

 

Külli TAMMUR

5669 6476

kylli4@hotmail.com

kõrgharidus

Volikogu aseesimees

 

 

 

Reijo SIRILA

5301 0076

Reijo@Sirila.ee

keskeri/tehnikumiharidus

Volikogu liikmed

 

 

 

Ando EELMAA

5667 1118

ando.eelmaa@neti.ee

keskeri/tehnikumiharidus

Priit FRIEDEMANN

501 3665

priit@warren.ee

keskeri/tehnikumiharidus

Tiit JAAGU

505 5483

tiit@korstnamees.ee

kutsekeskharidus

Rein KIVIORG

512 7785

rein.kiviorg@gmail.com

keskeri/tehnikumiharidus

Krista KOHTLA

514 0631

kkohtla@gmail.com

kõrgharidus

Marko KRAFT

529 8893

marko.kraft@mail.ee

rakenduslik kõrgharidus

Jüri KUKK

516 1858

jurimko@hot.ee

kutsekeskharidus

Rein PIKKPÕLD

506 4181

padise.buss@mail.ee

keskeri/tehnikumiharidus

Raul ROSENBERG

524 4148

raulrosenberg@gmail.com

kõrgharidus

Luule SCHMIDT

5669 8776

luule.schmidt@mail.ee

kutsekeskharidus

Evelyn TAMMARU

566

4 2179

evelyn.tammaru@mail.ee

rakenduslik kõrgharidus

Vallavolikogu esimehele ja vallavolikogu liikmetele hüvitise määramine
Padise Vallavolikogu ja Padise Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Padise valla esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogus:

  • vallavolikogu esindaja on volikogu aseesimees Reijo Sirila ja tema asendaja volikogu esimees Külli Tammur
  • vallavalitsuse esindaja on vallavanem Leemet Vaikmaa ja tema asendaja abivallavanem Erkki Pratka

Padise valla esindajad Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisus:

  • vallavolikogu esindaja volikogu esimees Külli Tammur ja tema asendaja Reijo Sirila
  • vallavalitsuse esindaja vallavanem Leemet Vaikmaa ja tema asendaja abivallavanem Erkki Pratka

Info kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kohta (valitud volikogu liikmete arv, valimiskomisjonide andmed, kandideerimine,statistika, valimistulemus jne):

Toimetaja: REET PIKKPÕLD

Volikogu liikmed 2009-2013

6.10.14

Volikogu esimees Külli Tammur
Volikogu aseesimees Marko Kraft

Liikmed:
Ilmar Heinleht
Rein Kiviorg
Priit Raudla
Urmas Remmik
Raul Rosenberg
Luule Schmidt
Reijo Sirila
Johannes Valk
Veiko Villers

Padise valla esindajad Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus
Vallavolikogu esindaja volikogu esimees Külli Tammur ja tema asendaja Marko Kraft

Vallavalitsuse esindaja vallavanem Leemet Vaikmaa ja tema asendaja abivallavanem Erkki Pratka

Info kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste kohta
Täpseim info valimiste käigust (valitav volikogu liikmete arv, valimiskomisjonide andmed, kandideerimine,statistika, valimistulemus jne)
:

Toimetaja: ERKKI PRATKA