« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu 5. istung toimub 19.12. 2017 Paldiskis

Lääne-Harju vallavolikogu järgmine istung toimub 19.12. algusega kl 17.00 Paldiskis (endine linnavalitsuse maja, volikogu istungite saal).

PÄEVAKORD:

1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

2. Lääne–Harju Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

3. Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

4. Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

5. Maamaksumäärade kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

6. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

7. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

8. Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kulna külas paiknevale Raja tee katastriüksustele

Ettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ämari alevikus kinnisasjadele Lennu tänav L3 ja Ämari haljasala 6

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

11. Hanke läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

12. Arvelduskrediidi pikendamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

13. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused