« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu 4. istung toimub 12. detsembril 2017 Padise vallamajas

Lääne-Harju Vallavolikogu 4. istung toimub 12. detsembril 2017 Padise vallamajas, II korrusel asuvas volikogu istungite ruumis. Volikogu istung algab kell 17.00.

Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 IV istungi päevakord

1. Audiitori määramine

1.1 Vasalemma valla 2017. majandusaasta auditeerimiseks

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

1.2. Paldiski linna 2017. majandusaasta auditeerimiseks

Ettekandja: Paldiski linna finantsosakonna juhataja Lauri Orgse

2. Paldiski linna 2017. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: Paldiski linna finantsosakonna juhataja Lauri Orgse

3. Keila Vallavalitsuse ja Paldiski Linnavalitsuse palgalistele liikmetele volituste tähtajalise lõppemisega tasu maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lohusalu tee 108 katastriüksusele

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila-Joal asuvatele Pargi allee L1 ja Kose tänav L2 katastriüksustele

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lõunaranna tee ja Lohusaare põik katastriüksustele

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vana tee katastriüksusele

Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser

Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev

8. Katastriüksuse jagamine

8.1 Rummu alevik Tamme katastriüksus

8.2 Lemmaru küla Vahepõllu katastriüksus

Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste andmine

Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov

10. Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine

Ettekandja: eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool

11. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Olga Kugal

12. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine

Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov

13. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine

Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aleksei Šatov

14. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine

Ettekandja: vallavanem: Jaanus Saat

15. Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiauto, isikliku sõiduauto kasutamise ametisõitudeks hüvitise, ametitelefoni kasutamise limiidi ning muude soodustuste määramine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

16. Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele,

revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja

revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur