« Tagasi

15. oktoober 2017 on kohaliku omavalitsuse volikogu VALIMISPÄEV, valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00-20.00.

Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 § 1 kohaselt moodustatakse Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemise (sundliitmise) teel uus haldusüksus, Lääne-Harju vald.

Harju maavanem tegi 17.07.2017 korraldusest nr 782-k tulenevalt järgmised valimistoimingud: kinnitas Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühinemisel moodustatava Lääne-Harju valla (edaspidi nimetatud Lääne-Harju vald) volikogu liikmete arvuks 21 liiget, moodustas 2017. aastal toimuvaks Lääne-Harju Vallavolikogu valimisteks ühe valimisringkonna, mille piiriks on sundliidetavate omavalitsuste territooriumi piir ja määras selle valimisringkonna numbriks 1 ja mandaatide arvuks 21, moodustas Lääne-Harju valla valimisringkonnas nr 1 seitse valimisjaoskonda (neist valimisjaoskond nr 4 ja 5 asuvad Padise vallas), moodustas neljaliikmelisena valla valimiskomisjon, mille koosseisus on sundliidetavate valdade vallasekretärid: Lea Koronen, Ulvi Pallase, Reet Pikkpõld ja Diana Veegen, määras Lääne-Harju Valla Valimiskomisjoni Vasalemma vallamaja.

Valla valimiskomisjoni otsuste ja protokollidega saab tutvuda Padise valla kodulehel www.padise.ee , klikates üldinfo lehel üleval paremas nurgas kontaktide veerus asuvale artiklile Lääne-Harju Valla Valimiskomisjon

Õigeaegselt s.o 05.09.2017 esitasid oma kandidaadid: valimisliit „Valimisliitude Ühendus" – 68 kandidaati, valimisliit „Hea Tahe" - 48 kandidaati, valimisliit „Uus Vald" - 5 kandidaati, Eesti Reformierakond – 37 kandidaati, erakond Isamaa ja Res Publika Liit – 14 kandidaati, Eesti Konservatiivne Erakond – 1 kandidaat, Eesti Keskerakond – 5 kandidaati.

Kokku esitati kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 21-le volikogu liikme kohale 178 kandidaati. 8. septembril toimus liisuheitmine, mille alusel said kandideerivad valimisliidud ja erakonnad järjekorranumbrid koondnimekirjas.

15. oktoober 2017 on kohaliku omavalitsuse volikogu VALIMISPÄEV, valimisjaoskonnad Padisel (jsk nr 4) ja Harju-Ristil (jsk nr5) on avatud kell 9.00-20.00.

Lääne-Harju valla volikogu saavad valida kõik vähemalt 16-aastased Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla elanikud, kes on seisuga 15. september 2017 olid kantud vastava valla elanike registrisse.

Elektrooniline hääletamine - 5.10.2017 kl 9.00-11.10.2017 kl 18.00

Eelhääletamine elukohajärgsetes jaoskondades: 9.-11.10.2017 kell 12.00-20.00. Valimisjaoskond nr 4 asub Padise vallamajas, kus saavad eelhääletamise ajal ehk 9.-11.10.2017 lisaks jaoskonna piirkonda kuuluvate külade hääleõiguslikele isikutele hääletada ka valijad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ja need, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Padise valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 5 asub Harju-Risti raamatukogus, kus saavad nii eelhääletamise ajal ehk 9.-11.10.2017 kui ka valimispäeval hääletada ainult jaoskonna piirkonda kuuluvate külade hääleõiguslikud isikud.

Üldinfo 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste kohta: http://www.valimised.ee/