« Tagasi

Padise Vallavalitsus müüb suulisel enampakkumisel kaks kinnistut

Padise Vallavalitsus müüb 16.juunil 2017 kell 16:00 suulisel enampakkumisel kaks Padise vallale kuuluvat kinnistut. Enampakkumine toimub Padise vallamaja II korrusel vallavolikogu istungite saalis. Müüakse järgmised kinnistud:

·  KV ID: http://www.kv.ee/2928572  Määra küla Vana-Kruusiaugu kinnistu
   Maa-ameti kaart http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=56201:001:1098

·  KV ID: http://www.kv.ee/2928603 Padise küla Saekaatri kinnistu
   Maa-ameti kaart http://xgis.maaamet.ee/ky/FindKYByT.asp?txtCU=56201:001:0882


Enampakkumise osavõtutasu on 50.- eurot ja tagatisraha 200.- eurot, tasuda tuleb enne enampakkumise algust Padise Vallavalitsuse kontole EE882200001120178374, selgituses kirjutada "ostetava kinnistu nimi".

NB! Kinnistu ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise tulemuse kinnitab volikogu ühe kuu jooksul pärast enampakkumise toimumist.
Info padise@padise.ee, insener-nõunik Veljo Männiste 512 7599