« Tagasi

Padise Vallavolikogu arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule

Padise Vallavolikogu andis 11.05.2017 otsusega nr 234 "Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule" arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõule.