« Tagasi

Lääne-Harju Koostöökogu tellitud piirkonna rahuoluuuringu tulemused

2016. aasta lõpul Faktum&Ariko poolt Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel tehtud piirkonna rahuloluuringu tulemustest selgub, et Lääne-Harjumaad hinnatakse elukeskkonnana kõrgelt, ettevõtluskeskkonnana mõnevõrra madalamalt.

Kõige rohkem ollakse rahul lastehoiuvõimaluste ja haridusega, avaliku korra ja turvalisusega ning esmatarbekaupade kättesaadavusega, puudujääke nähakse eelkõige vaba aja veetmise võimalustes, kergliiklusteede ja ühistranspordi osas.

Uuringu tulemustest selgus näiteks, et Padise elanikel on naaberomavalitsustega võrreldes kõrgem identiteeditunnetus oma vallaga – koguni 72 % küsitletutest tunneb end "väga" või "üsna" oma Padise valla elanikuna. 

Väga rahul ollakse lastehoiu, hariduse ja pakutavate sotsiaalteenustega ning kõrgelt hinnatakse ka avalikku korda ja turvalisust, samas tunnetati puudujääke noorte vaba aja veetmise võimalustes.

Täpsema info leiate uuringuaruandest: http://www.vomentaga.ee/uudised/laane-harjumaad-hinnatakse-elukeskkonnana-korgelt-ettevotluskeskkonnana-monevorra-madalamalt – head lugemist!

Ede Teinbas

Meetmejuht

+372 58 085 407

ede@vomentaga.ee