« Tagasi

Statistikaameti isiku-uuringud ja tööpakkumine küsitlejatele

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi isiku-uuringuid ja vajab isiku-uuringute läbiviimiseks küsitlejaid.

Viimasel ajal on sagenenud olukorrad, kus Statistikaameti uuringute valimisse sattunud isikud on saanud kohalikust omavalitsusest infot, et uuringuid ei toimu, ning keeldunud seetõttu meie küsitlejaga kohtumast. Loodan, et see kiri aitab vajadusel jagada infot ka Teie omavalitsusüksuse elanikele.

Statistikaamet viib iga-aastaselt läbi kolme uuringut: Eesti tööjõu-uuring; Turismi mooduluuring; Leibkonna eelarve uuring.

Aastatel 2016–2017 korraldab Statistikaamet seitse perioodilist uuringut:

 

Kogu info meie uuringute kohta on olemas ka Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/76422 ja meie küsitlejatel on inimesi külastades alati kaasas pildiga töötõend. Enne uuringu algust saadab Statistikaamet valimiisikutele teavituskirja juhuvalimisse sattumise kohta rahvastikuregistri andmetel põhinevale posti- või meiliaadressile. Statistikaameti isiku-uuringud tehakse üldjuhul silmast silma intervjuuna, mõnes uuringus on võimalik küsimustele vastata ka telefoni teel või veebis.

Perioodiliste uuringute tegemiseks värbab Statistikaamet igal aastal ajutisi küsitlejaid. Mõnes piirkonnas vajame juurde ka põhikohaga küsitlejaid, sest uuringute maht on suurenenud.

Tööpakkumiskuulutus on artikliga seotud failis.


Kristiina Saar

Juhtivspetsialist
Andmetöötluse ja registrite osakond
Statistikaamet

tel 625 9117
GSM 5682 5078