Arengukavad

3.11.15

Padise valla arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019 kinnitamine

Padise valla arengukava aastateks 2013 - 2025
Padise valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019

Padise Põhikooli arengukava 2012 - 2015
Risti Põhikooli arengukava 2015 - 2020
Padise Valla Lasteaia arengukava aastateks 2014 - 2018

Padise valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 201 -2022 muudeti Padise Vallavolikogu 31.03.2010 määrusega nr 7 "Padise valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava muutmine ja kinnitamine" 

Vintse küla arengukava

Toimetaja: REET PIKKPÕLD