Kohanime määramise teated

17.01.17

Kohanimeseaduse paragrahvi 6 lõike 8 alusel ja lähtudes Padise Vallavolikogu 28.01.2009 otsusest nr 261 "Ülesande delegeerimine" avalikustab Padise Vallavalitsus, et kavatseb kehtestada järgmise kohanime:

1. Määrata Padise vallas Alliklepa külas asuva väikesadama kohanimeks Alliklepa sadam

      (vt  eelnõu  /  asendiplaan )

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 01.02.2017 kirjalikult aadressil Padise Vallavalitsus Padise vald 76001 Harju maakond või e-posti aadressil padise@padise.ee
Toimetaja: ERKKI PRATKA