Padise valla detailplaneeringud

30.01.18

Maa-ameti detailplaneeringute kaardirakenduses on võimalik tutvuda Padise valla detailplaneeringute, nende olulisemate tärkandmete ja seotud dokumentidega.

Teade detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta avaldatakse ajalehes "Harju Elu"

Kehtestatud detailplaneeringud 2017

 • Kurkse küla Mäepealse kinnistu (23.08.2017)
 • Vihterpalu küla Telliskivitehase kinnistu (07.03.2017)
 • Vihterpalu küla Tamme, Tamme IV, Tamme V ja Tamme VI kinnistu (12.12.2017)

Kehtestatud detailplaneeringud 2016

 • Keibu küla Kalamehe ja Ristna 1 kinnistu (25.02.2016)
 • Kurkse küla Rassirehe ja Soognaranna kinnistu (23.11.2016)

Kehtestatud detailplaneeringud 2015

 • Kurkse küla Sireli, Metsavahi ja Toominga kinnistu (30.09.2015)
 •  Alliklepa küla Perbiranna ja Perbijärve kinnistu (18.12.2015)

Kehtestatud detailplaneeringud 2014

 • Kurkse küla Laheotsa kinnistu (21.03.2014)
 • Kasepere küla Nõlvaku kinnistu (29.10.2014)

Kehtestatud detailplaneeringud 2013

 • Kurkse küla Kadakakalda kinnistu (25.09.2013)

Kehtestatud detailplaneeringud 2012

 • Kurkse küla Merekivi kinnistu (26.09.2012)
 • Audevälja küla Mõnumäe kinnistu (21.11.2012)

Kehtestatud detailplaneeringud 2011

 • Madise küla Uuetoa kinnistu
 • Vintse küla Rannamäe kinnistu
 • Alliklepa küla Tulihobuse kinnistu
 • Alliklepa küla Kibrukivi kinnistu
 • Keibu külas riigimetsa katastriüksusele 56201:001:0034 väikesadama rajamine (31.08.2011)
 • Aliklepa küla Kolvikunina kordoni kinnistu (23.11.2011)
Toimetaja: ERKKI PRATKA

Keibu küla Ristinina vaatetorni kinnistu detailplaneering

Eesmärk Keibu küla Ristinina vaatetorni ( 56201:001:0087 ) kinnistu maakasutuse sihtotstarve on riigikaitsemaa. Padise valla üldplaneering ei määratle nimetatud kinnistu...

Vihterpalu küla Tamme, Tamme IV, Tamme V ja Tamme VI kinnistu detailplaneering

Eesmärk 21,42 ha suurusele alale planeeritud kruntide sihtotstarbeks on ühepereelamumaa. Planeeringuala läbib põhjakaares rohevõrgustiku koridor. Padise valla üldplaneering on...

Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneering

Eesmärk jagada kinnistu kaheks krundiks, muuta kinnistute maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata kinnistutele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. ...

Kurkse küla Mäepealse kinnistu detailpaneering

Eesmärk jagada kinnistu maksimaalselt neljaks krundiks, muuta kinnistute maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus üksikelamute, abihoonete, päikesepaneelide ja...

Kurkse küla Männi-Andrese mets 3 kinnistu detailplaneering

Eesmärk muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve ärimaaks ja kavandada kinnistule lasketiir Algatamine Padise Vallavolikogu 25.05.2016 otsus nr 182 ...

Vihterpalu küla Telliskivitehase kinnistu detailplaneering

Eesmärk jagada 8,14 ha suurune kinnistu kolmeks, muuta kinnistute maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning määrata kahele kinnistule ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete...

Madise küla Kaasiku, Männiku ja Põhja-Ilmasoo tee kinnistute detailplaneering

Eesmärk Planeeringuga soovitakse muuta: 1) Kaasiku kinnistu maakasutuse sihtotstarve tootmismaaks ja seda ehitusõigus saeveski, pelletitehase, koostootmisjaama, töökoja, laohoonete...

Alliklepa küla Perbiranna ja Perbijärve kinnistu detailplaneering

Eesmärk: kinnistute suurused on vastavalt 4114 ja 3923 m 2 . Planeeringuga soovitakse muuta kinnistute sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigused suvemaja ja abihoonete...

Kurkse küla Rassirehe ja Soognaranna kinnistu detailplaneering

Eesmärk: Kurkse küla Rassirehe kinnistu (katastritunnus 56201:003:1038 ) ja Soognaranna kinnistu (katastritunnus 56201:003:1044 ) sihtotstarve on hetkel maatulundusmaa. Kinnistu omanik...

Alliklepa küla Veskimetsa kinnistu detailplaneering

Kinnistu omanik avaldab soovi detailplaneeringu algatamiseks eesmärgiga seada ehitusõigus ühepereelamu ja abihoone kavandamiseks.

Kurkse küla Sireli, Metsavahi ja Toominga kinnistute detailplaneering

Eesmärk moodustada kolmest kinnstust kaks ning määrata tekkinud kahele kinnistule ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks

Keibu küla Kalamehe ja Ristna 1 kinnistu detailplaneering

Eesmärk muuta kinnistute sihtotstarve ärimaaks ja rajada sinna puhkeotstarbelised hooned

Kasepere küla Nõlvaku kinnistu detailplaneering

Kinnistu paikneb Kloostri jõe kalda 250 m laiuses vööndis. Padise valla üldplaneeringu alusel tuleb sellisel juhul kinnistu elamumaaks muutmisel ja ehitusõiguse seadmisel koostada detailpalneering

Kurkse küla Laheotsa kinnistu detailplaneering

Eesmärk jagada kinnistu elamumaa kinnistuteks, üldkasutatava maa kinnistuks ja seada neile ehitusõigus pereelamute ehitamiseks, paadilautri ja supelkoha kavandamiseks