Hanked 2013.a.

9.10.14

Transporditeenuse (juhuveod) ostmine 2014. aastaks
Lihthanke viitenumbriga 148263 pakkumuste esitamise tähtaeg oli 16.12.2013 kell 11.00. Pakkumuste esitamise nõue: e-menetlus.
Lihthankele nr 148263 esitas pakkumuse OÜ Padise Buss, mis vastas kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, oli vastavuses avaldatud hankedokumendis esitatud tingimustega.
Padise Vallavalitsuse 19.12.2013 korraldusega nr 303 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine reisijate juhuvedude teostamiseks Padise Vallavalitsusele 2014. aastal" pakkumuse edukaks tunnistamine ja töövõtulepingu sõlmimine" tunnistati edukaks OÜ Padise Buss pakkumus ja otsustati sõlmida OÜ-ga Padise Buss töövõtuleping perioodiks 01.01.-31.12.2014. Töövõtuleping nr 2-5.3/25/2013 sõlmiti 30.12.2013. Lepingutega saab tutvuda Padise valla kodulehel www.padise.ee asuvas dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/padisevv/documents.aspx?org=254&unit=-1&fid=20555 
Padise Vallavalitsus andis 02.12.2013 korralduse nr 277 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine reisijate juhuvedude teostamiseks Padise Vallavalitsusele 2014. aastal" väljakuulutamine". Korraldusega kinnitati eelpool nimetatud  lihthankeks hankedokumendid, määrati hangete läbiviimise eest vastutavaks isikuks vallavanem Leemet Vaikmaa. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees – abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka, liikmed – insener-nõunik Veljo Männiste, nõunik Kaidi Meremaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru. Hanketeade avaldati riiklikus riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/Teated)

Lumetõrje teostamine 2013/2014 talveperioodil
07.10.2013 korraldusega nr 225 väljakuulutatud lihthangete esitamise tähtaeg oli 17. oktoober kell 11.00. Pakkumuste avamisel selgus, et igale alljärgnevalt loetletud lihthankele oli esitatud üks pakkumus:
- nr 146709 „Padise valla Harju-Risti piirkonna kohalikel avalikel teedel ja platsidel lumetõrje teostamine 2013/2014 aasta talveperioodil", antud lihthanke hankeobjektiks on Padise valla Harju-Risti piirkonna Kõmmaste, Pae, Hatu, Vilivalla, Vihterpalu, Änglema, Keibu, Alliklepa, Vintse, Pedase ja Altküla külade kohalike teede ja platside lumetõrje.
- nr 146720 „Padise valla Padise piirkonna kohalikel avalikel teedel ja platsidel lumetõrje teostamine 2013/2014 aasta talveperioodil", antud lihthanke hankeobjektiks on Padise valla Padise piirkonna Suurküla, Padise (v.a Padise küla keskasula), Laane, Kurkse, Määra, Audevälja, Metslõugu ja Kobru külade külade kohalike teede ja platside lumetõrje;
- nr 146731 „Padise valla Kasepere küla, Harju-Risti küla ja Padise küla keskasulate kohalikel avalikel teedel ja platsidel lumetõrje teostamine 2013/2014 aasta talveperioodil";
- nr 146744 „Padise valla Madise piirkonna Madise, Langa ja Karilepa külade kohalikel avalikel teedel ja platsidel lumetõrje teostamine 2013/2014 aasta talveperioodil.
Kõik eelloetletud pakkujate pakkumused vastasid kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, olid vastavuses avaldatud hankedokumentides esitatud tingimustega.
Pakkumused esitasid ja töövõtulepingud perioodiks 01.11.2013-30.03.2014 sõlmiti:
OÜ Helalmer - kontaktisik Johannes Valk (LH 146709), lepingu kogumaksumus mitte rohkem kui 25000 eurot;
OÜ Laheotsa – kontaktisik Veiko Villers (LH 146720), lepingu kogumaksumus mitte rohkem kui 20000 eurot;
OÜ Laheotsa – kontaktisik Veiko Villers (LH 146731), lepingu kogumaksumus mitte rohkem kui 20000 eurot;
OÜ Amigo Trans – kontaktisik Tiit Heilu (LH 146744), lepingu kogumaksumus mitte rohkem kui 12000 eurot.Lepingutega saab tutvuda Padise valla kodulehel www.padise.ee asuvas dokumendiregistris.

Lihtmenetlusega hanke "Kolvikunina kordoni lammutamine" väljakuulutamine
Padise Vallavalitsus andis16.09.2013 korralduse nr 212 "Lihtmenetlusega hanke "Kolvikunina kordoni lammutamine" väljakuulutamine". Korraldusega kinnitati eelpool nimetatud lihthankeks hankedokumendid, määrati hanke läbiviimise eest vastutavaks isikuks abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees – abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka, liikmed – insener-nõunik Veljo Männiste, nõunik Kaidi Meremaa javallasekretär Reet Pikkpõld. Komisjoni töösse kaasatakse Ramon Rask ja Marek Press. Hanketeade avaldati riiklikus riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/Teated) 16.09.2013 viitenumbriga 146180, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 30.09.2013 kell 10.00.

Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine Padise valla õpilasliinide teenindamiseks 2013/2014 õppeaastal" väljakuulutamine
Lihtmenetlusega hanke viitenumbriga 145303 pakkumuste esitamise tähtaeg oli 29.08.2013 kell 11.00
Lihthankele nr 145303 esitas pakkumuse OÜ Padise Buss, mis vastas kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, oli vastavuses avaldatud hankedokumendis esitatud tingimustega
Padise Vallavalitsuse 30.08.2013 korraldusega nr 196 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine Padise valla õpilasliinide teenindamiseks 2013/2014 õppeaastal" pakkumuse edukaks tunnistamine ja töövõtulepingu sõlmimine" tunnistati edukaks OÜ Padise Buss pakkumus ja otsustati sõlmida OÜ-ga Padise Buss töövõtuleping perioodiks 01.09.2013-06.06.2014 kogumaksumusega kuni 23042 eurot ilma käibemaksuta. Leping nr2-5.3/11/2013 sõlmiti 30.08.2013.

Padise Vallavalitsus andis 07.08.2013 korralduse nr 166 "Lihtmenetlusega hanke "Transporditeenuse ostmine Padise valla õpilasliinide teenindamiseks 2013/2014 õppeaastal" väljakuulutamine". Korraldusega kinnitati eelpool nimetatud lihthankeks hankedokumendid, määrati hanke läbiviimise eest vastutavaks isikuks vallavanem Leemet Vaikmaa. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees – abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka, liikmed – insener-nõunik Veljo Männiste, nõunik Kaidi Meremaa ja pearaamatupidaja Leida Tammaru. Hanketeade avaldati riiklikus riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/Teated) 08.08.2013 viitenumbriga 145303, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 29.08.2013 kell 11.00.

Lihtmenetlusega hange "Padise valla Alliklepa tee katte rekonstrueerimine" lõpetati 8. juulil 2013 vallavalitsuse korraldusega nr 159.
Lihtmenetlusega hankele "Padise valla Alliklepa tee katte rekonstrueerimine" esitas pakkumuse Nordecon AS (reg.nr 10099962).
Vallavalitsus otsustas lükata Nordecon AS poolt esitatud pakkumuse maksumusega 107500 eurot (km-ta) tagasi, kuna pakkumuse maksumus ületas tunduvalt hankelepingu eeldatava maksumuse 85000 eurot (km-ta) ning lugeda seoses eeltooduga lihthange "Padise valla Alliklepa tee katte rekonstrueerimine" lõppenuks.

Riigihanke "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine" väljakuulutamine
Riigihanke 144465, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 05.08.2013 kell 10.00.
Riigihankele nr 144465 esitas pakkumuse Lemminkäinnene Eesti AS (reg kood 10114029), mis vastas kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, oli vastavuses avaldatud hankedokumendis esitatud tingimustega.
Padise Vallavalitsuse 14.08.2013 korraldusega nr 179 "Riigihanke "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja töövõtulepingu sõlmimine" tunnistati edukaks Lemminkäinen Eesti AS pakkumus 328421 eurot (km-ta) ja otsustati sõlmida Lemminkäinen Eesti AS-ga töövõtuleping 7 päeva jooksul pärast rahastamiskokkuleppe sõlmimist Kaitseministeeriumi ja Padise Vallavalitsuse vahel.
03.09.2013 sõlmiti töövõtuleping 2-5.3/10/2013 kogumaksumusega 328421 eurot ilma käibemaksuta kuni 30.09.2014.

Padise Vallavalitsus andis  27.06.2013 korralduse nr 152  "Riigihanke "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine".
Korraldusega kinnitati eelpool nimetatud riigihankeks hankedokumendid, määrati hangete läbiviimise eest vastutavaks isikuks abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka. Pakkumuste avamiseks, hindamiseks ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks moodustati komisjon koosseisus: esimees – abivallavanem-maanõunik Erkki Pratka, liikmed – insener-nõunik Veljo Männiste, nõunik Kaidi Meremaa ja vallasekretär Reet Pikkpõld. Hanketeade avaldati riiklikus riigihangete registris (https://riigihanked.riik.ee/Teated) 28.06.2013 viitenumbriga 144465, pakkumuste esitamise tähtaeg oli 05.08.2013 kell 10.00.

Riigihange "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine" lõpetati 21. juunil 2013 vallavalitsuse korraldusega nr 142.
Riigihankele "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine" esitasid pakkumused Tallinna Teede AS (reg.nr 10344640) ja Lemminkäinen Eesti AS (reg.kood 10114029).
Vallavalitsus otsustas lükata Tallinna Teede AS poolt esitatud pakkumuse maksumusega 614133,73 eurot (km-ta) ja Lemminkäinen Eesti AS  poolt esitatud pakkumuse maksumusega 678045,00 eurot  tagasi, kuna mõlema pakkumuse maksumus ületas tunduvalt hankelepingu eeldatava maksumuse 250000 eurot (km-ta) ning lugeda seoses eeltooduga riigihange "Padise valla Suurküla ringtee katte rekonstrueerimine" lõppenuks.

Toimetaja: ERKKI PRATKA