Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määruse nr 126 „Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel  on alates 24.10.2017 Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla õigusjärglane Lääne-Harju vald. Uue omavalitsusüksuse ametlik koduleht asub aadressil

www.laaneharju.ee

Käesoleval kodulehel olevad andmed on ajaloolise tähendusega

Uudised ja teated

Padise küla Lauda kinnistu enampakkumine

22.03.2018

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel Lääne-Harju vallale kuuluva Lauda kinnistu asukohaga Padise küla Lääne-Harju vald Harju maakond, kinnistusregistri registriosa number 5504750, katastritunnus 56201:001:1102, pindala 3760 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa (hoonestatud), alghinnaga 2000 eurot. Täpsem informatsioon on kinnisvaraportaalis www.kv.ee/3019862 .  Loe edasi »

Padise vallast

Padise kloosterSoome lahe lõunakaldal, ainult poole tunni autosõidu kaugusel Tallinnast läänesuunas, asub keset kaunist loodust väga rikka ajaloolise pärandiga Padise vald. Siin on asunud muistne kaubateede ristumiskoht, mida meenutab linnusepaik kunagisel maa ja mere piiril. XIII sajandil saabusid mungad-tsistertslased, kes rajasid Padise kloostri ja hilisemad kihelkondade sümbolid – kirikud Harju-Madisel  ja Harju-Ristil . Padise mail pani eesti rahvusliku kooli rajaja B.G. Forselius aluse esimestele koolidele juba XVII sajandi lõpul – 1683/1684. aasta talvel. Meie väärtusteks on mõisad Padisel , Vihterpalus ja Hatus ning XX sajandi teisel poolel rajatud Padise keskus. Valla suur territoorium (ligi 370 ruutkilomeetrit), 51 kilomeetrit mereranda, soodus asukoht ja kaunis loodus loovad inimestele head eeldused elamiseks, töötamiseks, puhkamiseks ning muidugi ka ehitamiseks, et luua uusi väärtusi tulevastele põlvkondadele.

Lääne-Harju valla õigusaktid

 

Mis toimub?

         Eesti.e logo

Padise valla statistika

Rahvaarv: 1729 (seisuga 01.10.2017)
Pindala: 367,6 km² km²
Suurim asula: Padise küla (370)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 24